De magie van online vertaling op maat

Te vaak worden tolken gezien als een ‘google translate met benen’ terwijl online zo veel mogelijk is om over taalgrenzen heen tot een goed gesprek te komen. Lees hier hoe jij met vertaling op maat het verschil kunt maken.

Van kunnen toehoren…

Bij online events moeten anderstalige deelnemers het meestal doen met simultaan vertaling van wat experts in de plenaire ruimte zeggen. Wanneer tolken in de dagen ervoor een briefing en de spreekpunten krijgen is de kwaliteit van de vertaling prima. Met deze one-size fits all benadering kunnen anderstalige deelnemers toehoren.

…naar zich kunnen uiten

Als je wil dat alle deelnemers aangeboden kennis toepassen of verder ontwikkelen, dan bevat je workshop of training interactieve onderdelen. Gesprekken met maximaal vier personen in de breakout rooms en communicatie in de chat zijn de belangrijkste middelen voor interactieve sessies.

Deelnemers die de lingua franca niet voldoende beheersen kunnen hier alleen aan meedoen met ondersteuning. Zij kunnen zich genuanceerd uiten met vertaling die aansluit op hun behoeften. Die behoeften verschillen per persoon.

  • Doorbreek taalbarrieres in breakout rooms

Voor deelnemers die elkaars taal totaal niet spreken is vertaling in een Zoom tolkenkanaal niet mogelijk wanneer zij in kleine groepen uiteengaan. Breakout rooms hebben die functionaliteit niet. Met bijvoorbeeld WhatsApp is simultaanvertaling toch een optie. Het is vaak eenvoudiger om consecutieve vertaling te bieden. Na een paar zinnen neemt de tolk het woord en vertaalt wat gezegd is. Sommige tolken typen ‘ondertiteling’ in de chat van de breakout rooms.

Deelnemers die wel enige kennis hebben van de taal en zich in kleine groepen durven te uiten zijn in de breakout rooms vaak gebaat bij tolken die missend vocabulaire aanvullen. Tolken volgen de hele bijeenkomst dezelfde deelnemers, zodat een prettige samenwerking ontstaat.

 

  • Nodig uit tot samen lezen en schrijven

Tijdens de plenaire sessie deel je vaak ook schriftelijke informatie in de chat om je boodschappen visueel te ondersteunen. Sommige deelnemers zijn goed in staat de hoofdtaal te lezen. Voor anderen is het nodig je mededelingen en instructies in de chat te vertalen. Dit kun je voorbereiden.

Bijvoorbeeld:

✍️🌪 Please share in the chat: Over the past 3/5 years, did you experience small scale disasters that temporarily disrupted your development programme? If so, please name some.

✍️🌪 Veuillez partager dans le chat : Au cours des 3/5 dernières années, avez-vous été confronté à des crises de faible ampleur qui ont temporairement perturbé votre programme de développement ? Si oui, veuillez en citer quelques-unes.

Veel deelnemers die het Engels redelijk spreken hebben veel minder schriftelijke vaardigheden. Zij schrijven liever in hun eigen taal. Zij hebben behoefte aan tolken die hun opmerkingen en vragen vertalen naar de hoofdtaal. Dit geldt zowel voor de chat in de plenaire ruimte als voor online samenwerkingsruimten als Google Docs of Miro.

Hiernaast zie je een voorbeeld van een Franstalige deelnemer die een opdracht deed met twee Engelstaligen en een tolk.

 

Nooit meer voor spek en bonen uitnodigen levert veel op

Wat is mogelijk als je niet alleen plenaire simultaan tolken verzorgt, maar de vertaling op de specifieke behoeften van de deelnemers afstemt?

  • Je bijeenkomsten zijn veel inclusiever. Iedereen doet gelijkwaardig mee.

  • Je biedt Engelstalige deelnemers waarschijnlijk nieuwe inzichten als de mensen die een minderheidstaal spreken zich genuanceerd kunnen uiten. Je ontsluit namelijk kennis en benaderingen die in het ene taalgebied gangbaar zijn, maar in het andere niet.

  • Mensen die vergelijkbaar werk doen op verschillende continenten kunnen elkaar inspireren. Dit is met name het geval als je drietalige vertolking verzorgt, zoals bijvoorbeeld Spaans-Frans-Engels. Je maakt het mogelijk dat Spaanstaligen uit Latijns Amerika een uitwisseling hebben met Afrikaanse deelnemers. Directe vertaling is mogelijk zowel in de veilige ruimtes van de breakout rooms als wanneer zij in het plenaire deel het woord nemen in hun eigen taal.

Dit alles draagt bij aan plezier, eigenwaarde, versterkte partnerschappen en energie om met de inzichten uit de bijeenkomst aan de slag te gaan.

Kunnen we je helpen met jouw online sessies? Brainy Bunch heeft een team van ervaren gespreksleiders, technische ondersteuners, presentatie coaches en tolken. Neem contact op voor een verkennend gesprek.

De nieuwsbrief ontvangen?

Jobien Hekking

Vier maal per jaar verschijnt de Brainy Bunch nieuwsbrief met interessante artikelen, tips en een overzicht van nieuwe afleveringen. 

Schrijf je in en weet wat er speelt!

Met het inschrijven stem je in met de privacyverklaring.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven

Thank you for your upload