Soms heb je de kans samen met andere teams te leren en het is dan belangrijk dat de opzet van de bijeenkomst een zo groot mogelijke kennisuitwisseling mogelijk maakt. Het Vijfde Discipline Praktijkboek van Peter Senge ea biedt inzichten die nuttig zijn voor het procesontwerp.

 

In deze aflevering leer je wat de vijf disciplines zijn die nodig zijn om een lerende organisatie tot stand te brengen, hoe de leercyclus van teams eruit ziet en wat het verschil is tussen leren op het terrein van aktie en diepte-leren. 

De vijf disciplines die nodig zijn om te komen tot een lerende organisatie:

  1. Persoonlijk meesterschap
  2. Mentale modellen
  3. Gemeenschappelijke visie
  4. Teamleren
  5. Systeemdenken

 

Teamleren op basis van concreet probleem

Voor het teamleren is het handig als een concreet vraagstuk het uitgangspunt is. Dan komen teams het best tot kennisuitwisseling en nieuwe inzichten. Na bezinning op de concrete case vindt gemeenschappelijke zingeving plaats, waarna jullie op basis van gezamenlijke planning gecoördineerde maatregelen nemen.

Terrein van actie 

Leiders die een lerende organisatie willen ontwikkelen, moeten zich volgens het praktijkboek richten op drie ‘architectonische elementen’. Zonder richtinggevende ideeën, of bakens is er geen enthousiasme, geen duidelijk gevoel van richting of doel. Zonder theorieën, methoden en instrumenten kunnen mensen geen vaardigheden en capaciteiten ontwikkelen die voor intensief leren vereist zijn. Zonder de infrastructurele vernieuwingen blijven inspirerende ideeën en sterke instrumenten ongeloofwaardig:

de mensen hebben tijd en middelen nodig om hun visie te realiseren of de instrumenten toe te passen. 

De vijf disciplines brengen diepte-leren op gang

Bij diepte-leren ontwikkelen teamleden nieuwe vaardigheden en capaciteiten waardoor hun besef en waarnemingsvermogen veranderen. Wanneer de leden hierdoor de wereld anders gaan zien en beleven, beginnen zich nieuwe houdingen en overtuigingen te vormen, wat hen weer in staat stelt andere vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen. De vijf disciplines zijn de middelen waarmee je deze cyclus van diepte-leren activeert en in beweging houdt.

De nieuwsbrief ontvangen?

Jobien Hekking

Vier maal per jaar verschijnt de Brainy Bunch nieuwsbrief met interessante artikelen, tips en een overzicht van nieuwe afleveringen. 

Schrijf je in en weet wat er speelt!

Met het inschrijven stem je in met de privacyverklaring.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven

Thank you for your upload